เชื่อถือได้·มีประสิทธิภาพ·ถูกต้อง
เทปแม่เหล็กนำทางรถนำทางอัตโนมัติ

โซลูชันรถนำทางอัตโนมัติสำหรับโครงการของคุณรวมถึงการออกแบบแนวคิดการผลิตการติดตั้งและการว่าจ้าง

เทปแม่เหล็กรถนำทางอัตโนมัติสำหรับการขนถ่ายวัสดุในโรงงาน

เทปแม่เหล็กรถลากจูงอัตโนมัติสำหรับการขนส่งคลังสินค้า

Tugger AGV pulling 1000 KG payload